Kanker & het gezin

Als je als ouder de diagnose kanker krijgt, heeft dat invloed op het hele gezin. Kinderen zijn vaak de eerste en grootste zorg voor veel ouders. U en uw kinderen krijgen te maken met verdriet en onzekerheid.

Kinderen zijn vaak de eerste en grootste zorg voor veel ouders. U en uw kinderen krijgen te maken met verdriet, angst en onzekerheid. Het kan zijn dat u nauwelijks iets merkt aan het gedrag van uw kind(eren). Ze kunnen echter ook ineens ander gedrag vertonen. Ook kan het zijn dat uw kind rekening houdt met uw gevoelens en daarom moeilijk met u erover kan praten. Ieder kind verwerkt deze periode op zijn of haar eigen manier, passend bij karakter en leeftijd.

Het is daarom goed om te weten dat sommige reacties heel normaal zijn in deze spanningsvolle periode.

U vraagt zich misschien af wanneer u zich zorgen moet maken of uw kind wel ‘normaal’ reageert op de situatie waarin u als gezin terecht gekomen bent nu u kanker heeft. Wat is nog een normaal patroon? Hoe naar het ook is, op zich zijn alle gevoelens van verdriet, boosheid, onzekerheid, angst en reacties daarop heel normaal. Deze gevoelens horen bij het doormaken van een nare gebeurtenis zoals kanker in het gezin.

Linda Vosbeek

Linda Vosbeek

Intergratieve Kinder- & Jeugdtherapeut

Centrum Kind, Gezin & Kanker
06 – 3400 9157

U maakt zich zorgen omdat:

  • Uw kind een langere tijd niet goed in zijn/haar vel zit;

  • Uw kind snel boos, verdrietig of angstig is;

  • U het gevoel heeft dat u uw kind niet (meer) begrijpt of dat u het contact met uw kind kwijt bent;

  • Uw kind terugvalt in zijn/haar ontwikkeling;

  • Uw kind hoofdpijn, slaap-, en concentratieproblemen heeft.

Dan is het goed om te weten dat u professionele hulp kunt inschakelen.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het Centrum Kind, Gezin & Kanker. U heeft geen doorverwijzing nodig van uw behandelend arts of huisarts.

Het Centrum Kind, Gezin & Kanker is er om kinderen én hun ouders op weg te helpen naar een nieuw evenwicht.

Het Centrum Kind, Gezin & Kanker werkt met een RBCZ geregistreerde Kinder-& Jeugd therapeut. Het uitgangspunt van de therapeut is het zelfhelend vermogen van het kind. De therapeut verdiept zich in-en sluit aan op de belevingswereld van het kind waarbij de therapie zich richt op zowel de binnenkant als de buitenwereld, kortom het systeem van het kind.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie, systemisch werk enz., afhankelijk wat past bij het individuele kind.

Ook biedt het Centrum Kind, Gezin & Kanker een begeleidingstraject aan afgestemd op het gezin:

De confrontatie met kanker trekt immers een zware wissel op alle individuele gezinsleden en op het gezin als geheel. Het dagelijks leven raakt ontregeld en de onderlinge communicatie kan onder druk komen te staan doordat ieder gezinslid de situatie op zijn of haar eigen manier verwerkt. Door het in kaart brengen van de draagkracht en draaglast kan er binnen het gezin meer balans ontstaan.

De therapeut kan helpen het onderlinge begrip en respect voor ieders individuele verwerkingsproces te vergroten.

Een stevige (thuis) basis is in roerige tijden tenslotte heel belangrijk.

Tarieven

Een stevige (thuis) basis is in roerige tijden tenslotte heel belangrijk.

Het Centrum Kind, Gezin & Kanker is opgenomen in het AGB-register waardoor u de therapie (gedeeltelijk) vergoed kunt krijgen via uw zorgverzekeraar.

Het Centrum Kind, Gezin & Kanker is een vrij gevestigde praktijk gelegen aan de Bogaardslaan 14a in Ugchelen. Het centrum is goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Centrum Kind, Gezin & Kanker
op telefoonnummer: 06 – 3400 9157

KvK: 75719886
VvvK registerlidnummer: A-19-253
RBCZ licentienummer: 190695R
AGB-code zorgverlener: 90107775
AGB-code praktijk: 90066868 

Stel de vraag waar u mee zit

8 + 12 =

Telefoon

06 – 3400 9157

Adres

Bogaardslaan 14a
Ugchelen

Openingstijden

maandag tot vrijdag
10:00 – 17:00 uur

Stel de vraag waar u mee zit

11 + 14 =

Telefoon

06 – 3400 9157

Adres

Bogaardslaan 14a
Ugchelen

Openingstijden

maandag tot vrijdag
10:00 – 17:00 uur

Share This